Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4658 6655 500
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viacoffeegood coffeegood
Reposted fromshakeme shakeme viacoffeegood coffeegood
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viahysterie hysterie
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viahysterie hysterie
(...) nie wolno źle wspominać przeszłości.
— Stanisław Wyspiański "Wesele"
Reposted fromte-quiero te-quiero viahysterie hysterie
8342 7bee 500
Reposted fromgreensky greensky viayanek yanek
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viacalvados calvados
3676 a496 500
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
8129 15af 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viadivi divi
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała!
— Adam Szustak
Reposted fromczekoladowanadzieja czekoladowanadzieja viadivi divi
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viadepresja depresja
Reposted fromshakeme shakeme viakikkeer kikkeer
2858 bf17 500
Aberystwyth 25.10.17
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaxmartii xmartii
6150 8bce
Reposted fromczajnikq czajnikq viacalvados calvados
3755 e638
Reposted fromdivi divi
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmartii xmartii
0065 3a5f
Reposted fromlittlestories littlestories viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl